top of page
גלוסקמה-03.jpg

שטח מת  /  עדכון יחידת הקבורה

בהנחיית: אדר׳ ברק פלמן, אדר׳ אורי שלום, אדר׳ עידית קופסקי

בכדי להגיע לציפוף משמעותי של מרחבי הקבורה, העומד בתנאים הלכתיים ויכול להיות משולב במרחב העירוני, עושה הפרוייקט שימוש במנהג קבורה יהודי עתיק: ״גלוסקמה״ כחלק מתהליך קבורה דו-שלבית וטקס ״ליקוט עצמות״, תוך עדכונם לצרכי ההווה.

צורת קבורה זו הייתה נהוגה לאורך מאות שנים והייתה מקובלת במיוחד בתקופת בית שני. במסגרת ריטואל זה, נקבר המת לתקופה של כשנה ולאחר התכלות הבשר מועברות עצמותיו, ביום ליקוט העצמות, אל קבורה קבועה בתוך גלוסקמה: מעין תיבה במימדים 30*30*60, נפח הקטן פי 20 מקבר עכשווי סטנדרטי.

Glusk.gif
טקס-.gif
קטלוג-01.png
Timeline 150ppi-01.jpg
bottom of page