top of page

שטח מת  /  אלטנטיבה לקבורה בישראל

בהנחיית: אדר׳ ברק פלמן, אדר׳ אורי שלום, אדר׳ עידית קופסקי
 פרס עזריאלי לאדריכלות, מקום 3

הפרויקט מגיב למצוקת שטחי הקבורה החמורה בישראל, ומציע צמצום משמעותי של השטחים הנחוצים לקבורה, תוך שיפור איכותם המרחבית והטקסית ושילובם כחלק מן המרחב העירוני.


על מנת להגיע לפתרון המאפשר ציפוף משמעותי של שטחי הקבורה, תוך שמירה על כללי הלכות הקבורה היהודית, מציע הפרויקט חזרה לטקס קבורה יהודי עתיק, תוך התאמתו לצרכי ההווה: קבורה דו־שלבית ושימוש בגלוסקמה - יחידת קבורה קומפקטית. בנוסף להצעת פתרון קומפקטי ויעיל יותר מבחינת שטח, שואף הפרויקט לנצל את סוגיית הקבורה כהזדמנות ליצירת מרחבים ציבוריים ייחודיים, המשולבים בסביבה העירונית ובחיי היום יום, זאת מתוך תפיסה הרואה במוות חלק אינטגרלי מהחיים.


ההצעה כוללת פתרון מקיף בקשת רחבה של קני מידה – מיחידת הקבורה הבודדת ועד לתוכנית אסטרטגית כוללת – הנותנים מענה לצפי התמותה בגוש דן במאה השנים הקרובות. הפרויקט מציע סדרת התערבויות אדריכליות על מנת לספק פתרון עשיר ומורכב המתאים למגוון קהלים ולסיטואציות מרחביות שונות, ובמקביל לעורר את הדיון המרחבי על אודות קבורה, הן בתוך הדיסציפלינה והן בציבור הרחב.​

״המוות עשוי להימשך לנצח כפי שטען שקספיר, אך טקסים של טיפול במת, התאבלות והנצחת המתים נאלצים לעמוד בקצב הרצונות, הציפיות ומִפעָמי החיים. ככזה, המוות הופך להיות נתון לעבודה הבלתי פוסקת של עיצוב ועיצוב מחדש.״

 

RESITUATING THE PLACE OF LIVING AND NON-LIVING IN CONTEMPORARY URBAN JAPAN, ד״ר ארז גולני סולומון ומיכאל פיש 

14 הצעות אפשריות

על ידי הצעת אפשרויות מרובות, הפרויקט מאפשר מגוון ובחירה בתוך המציאות המצומצמת של מרחבי קבורה בישראל, ומבטיח פריסה לא חזרתית של מרחבי קבורה עירוניים, המותאמים לסיטואציות שונות.

מגדל למיליון
מגדל ההגנה
הסבת מבנה קיים
גן זכרון
חצרות שקועות
על גג מגדל שלום
פארק חצוב
מגדל טיילת
תע"ש השלום
הצבה במרחב הביתי
קיר צד
חומה קיימת

 הצעה 07 | גינה ציבורית

גינה ציבורית המשתלבת בבלוק עירוני ומאפשרת שילוב מרחב הקבורה בחיים העירוניים, תוך הפרדה ותיחום בעזרת פרט צמחייה.

בִּיקּוּר
200717_Infill Sections-01.jpg
A2 - Infill iso-01.jpg
Infill Persp. Section-01.jpg
מבט-ביקור-גיף.gif
A3 - Tekes-01.jpg
A3 - Hitkansut-01.jpg
A3 - Masa-01.jpg

בְּיִקּוּר

 הצעה 05 | הר קצה

מבנה משופע עם גג ירוק, הממוקם במגרש ריק בגבול כפר סבא והוד השרון.  המבנה מתווך בין המרקם העירוני לבין קצה העיר, הכביש ראשי ופסי הרכבת, ומשמש כשטח ירוק ציבורי לשכונה.

הר - איזומטריה .jpg
iso plans for print-3-01.jpg
Har Secttion1-01.jpg
Har Section2-01-01.jpg
הר - מבט1.jpg
הר- מבט2.jpg
הר- מבט3.jpg
הר - מבט3.jpg
bottom of page