top of page

WorkVillage

2.jpg

בשיתוף:  תמר בן ישראל, ברק מזרחי

הפרויקט רואה במגפת הקורונה כהזדמנות למחשבה מחודשת על מרחב העבודה העתידי: מחד, מואצת המגמה של עבודה מהבית, המביאה לירידה במספר העובדים הנוכחים פיזית במקום העבודה, ומאידך מתעצמים הצורך והחשיבות בהגעה למקום עבודה פיזי ולאינטראקציה חברתית. בשל כך, מתעורר צורך בעדכון מרחב העבודה הפיזי, כך שיאפשר סביבת עבודה גמישה, בריאה ובטוחה לעובדים בה. 

הפרויקט מבקש לדמיין קומת משרדים טיפוסית עתידית. במקום צמצום שטחי המשרדים בהתאם לכמות העובדים הקטנה, אנו בוחנים שימוש בשטח הקומה העודף כשטח ירוק פתוח, על ידי פתיחת מעטפת הבניין ויצירת קומה פתוחה. את שטח הקומה הסגור, אנו מבקשים לפרק למקטעים ולפזרם ברחבי הקומה כ״בתי עבודה״ - יחידות עצמאיות מודולריות וגמישות המתוכננות כחלק ממערך עירוני המתפקד כ״כפר עבודה״. כחלק מהמערך שזורים בקומה רחובות, סמטאות, גינות וכיכרות, המאפשרים אינטרקציות אנושיות ושיתופי פעולה.

1.jpg
9.jpg
8.jpg
7.jpg
bottom of page