top of page
מודול-01.png

מודול ריצוף 

מרכז מחקר ופיתוח | R&D Center

בהנחיית: אדר׳ דן הנדל, אדר׳ דניאל זרחי, טל ארז
בשיתוף : עמרי אלון

הפרוייקט מציע מבנה מרכז מחקר ופיתוח, המתאפיין  בארכיטקטורה גמישה אשר ביכלתה להכיל התרחשויות לא צפויות, תוך התאמה מירבית לתהליך ה- R&D, אשר מעבר לגמישות דורש שיתופי פעולה מקצועיים, גישה לשירותים וכלים תומכים, אינטראקציה חברתית ועירוב של פנאי ותהליכים א-פורמליים.

הבניין מורכב מנפח מרכזי אשר סביבו טבעת היקפית. הנפח המרכזי מציע חלל גדול וגבוה, מעין ״האנגר״ נטול הפרעות אלמנטים אנכיים, המהווה את חלל העבודה והייצור המרכזי. חלל זה מאפשר עבודה על פרוייקטים בסדרי גודל משתנים בו זמנית, חלוקת המרחב בצורה חופשית, והתאמה לאירועים מיוחדים. בנוסף, רצפת החלל מורכבת ממשטחים אשר ביכלתם להתרומם מתוך הרצפה לגבהים שונים, ולייצר סיטואציות מרחביות שונות ועמדות עבודה מגוונות ומודולריות.

הטבעת, המקיפה את החלל המרכזי מכילה את השימושים התומכים ופרוגרמות משלימות וכוללת סדנאות, שירותים, משרדים, חדרי ישיבות, חללים טכניים ואיזורי פנאי. תצורה זו של טבעת היקפית מאפשרת גישה מיטבית מהחלל המרכזי אל השירותים התומכים. בנוסף הטבעת מייצרת קשרי מבט במבנה, ומתפקדת כ״יציע״ המשקיף אל החלל המרכזי.

RENDER FAR RGB.jpg

מבט | הגעה

חתך פרספקטיבי-01.jpg
plans.gif

חתך | מרחב עבודה, וטבעת תומכת

פרט מעטפת.jpg

פרט מעטפת

רנדר כניסה RGB.jpg

מבט | אל החלל המרכזי

מבט | כניסה

תמונת מודל.jpg
workstations-01.png

עמדות עבודה גמישות

bottom of page